Thông báo - Chiêu sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO HẠNG B2 NĂM 2019

Ngày 06/05/2019
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO HẠNG B2 NĂM 2019
  • Đối tượng: Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam; đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), điều kiện sức khỏe theo quy định.
  • Thời gian và địa điểm ghi danh: Từ 6h30 - 19h (Thứ 2 - Thứ 7), 6h30 - 18h (Chủ nhật) tại 37 - 39 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh

**Các khóa đào tạo:

STT KHÓA KHAI GIẢNG BẾ GIẢNG DỰ KIẾN
TỐT NGHIỆP
DỰ KIẾN
SÁT HẠCH
GHI CHÚ
1 K265 15/05/2019 15/08/2019 20/08/2019 26/08/2019 Đã hết
2 K266 19/05/2019 19/08/2019 27/08/2019 09/09/2019 Đã hết
3 K267 05/06/2019 06/09/2019 10/09/2019 16/09/2019 Đã hết
4 K268 08/07/2019 09/10/2019 14/10/2019 21/10/2019 Đã hết
5 K269 11/07/2019 12/10/2019 23/10/2019 30/10/2019 Đã hết
6 K270 29/07/2019 30/10/2019 05/11/2019 11/11/2019 Đã hết
7 K271 09/08/2019 10/11/2019 13/12/2019 21/12/2019 Đang chiêu sinh
8 K272 16/08/2019 17/11/2019 19/12/2019 27/12/2019  
9 K273 20/08/2019 21/11/2019 28/12/2019 07/01/2020  
10 K274 07/09/2019 08/12/2019 10/01/2020 17/01/2020  
11 K275 10/10/2019 11/01/2020 13/02/2020 18/02/2020  
12 K276 13/10/2019 14/01/2020 17/03/2020 08/03/2020  
13 K277 31/10/2019 05/02/2020 11/03/2020 20/03/2020  
14 K278 11/11/2019 16/02/2020 19/03/2020 28/03/2020  
15 K279 18/11/2019 23/02/2020 27/03/2020 09/04/2020  
16 K280 22/11/2019 26/02/2020 03/04/2020 16/04/2020  
17 K281 09/12/2019 15/03/2020 17/04/2020 26/04/2020  
  • Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế hay do Sở GTVT thay đổi.
  • Số lượng đào tạo mỗi khóa từ 200 – 250 học viên.

 

Liên hệ:   Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hoàng Gia

Địa chỉ:    37 - 39 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh

Số ĐT:     028 3830 5555 - 028 3830 6666

Mobile:   0903 997 999 - 0903 998 999 - 0969 39 39 39

SMS:       0909 777 777

EMail:     hoanggia3739@gmail.com

FB:          Trường Dạy Lái Xe Hoàng Gia

KHÓA CHIÊU SINH KHÁC
Share Facebook
Share Google
Hotline