Hạng B2

Xe AVEO 2016

Xe AVEO 2016

Chương trình học được chia làm 2 giai đoạn như sau:

1. GIAI ĐOẠN 1:

- Học lái căn bản (thực hành lái đường trường từ 10 -> 12 tiếng).

2. GIAI ĐOẠN 2:

- Sẽ ôn tập đường trường số giờ còn lại của Giai Ðoạn 1.

Học AVEO có 6h cảm ứng
     - 2 tiếng TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG
     - 2 tiếng BÃI TẬP HOÀNG GIA
     - 2 tiếng TTSH HOÀNG GIA

Khóa đào tạo khác
Xe Toyota Vios-E (2017 - 2018)
Xe Toyota Vios-E (2017 - 2018)
Xe Toyota Vios-G (2016 - 2017)
Xe Toyota Vios-G (2016 - 2017)
Xe Toyota Camry (2016)
Xe Toyota Camry (2016)
Xe ISUZU (2015)
Xe ISUZU (2015)
Xe TẢI CỬU LONG (2010)
Xe TẢI CỬU LONG (2010)
Share Facebook
Share Google
Hotline