Thông báo

Người Dân TP.HCM được cấp đổi bằng lái xe qua mạng 'mọi lúc, mọi nơi' từ tháng 12/2019

Ngày 03/12/2019
Người Dân TP.HCM được cấp đổi bằng lái xe qua mạng 'mọi lúc, mọi nơi' từ tháng 12/2019

      TP.HCM cùng với TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh được chọn thí điểm kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Khi khai trương đầu tháng 12-2019, sẽ có khoảng 10 thủ tục hành chính được kết nối thực hiện.

      Cổng dịch vụ công quốc gia cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục như: cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; đăng ký khuyến mãi; nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp; cấp mới điện hạ áp và trung áp; thanh toán tiền điện; thông báo thực hiện khuyến mãi…

      Người dân TP.HCM có thể thực hiện dịch vụ qua Cổng dịch vụ công quốc ga hoặc Cổng dịch vụ công của TP.HCM đều được.

Kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia

      Cổng dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại địa chỉ (www.dichvucong.gov.vn) là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

      Cổng dịch vụ công quốc gia giúp giảm thời gian, chi phí cho người dân thông qua việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối với các thông tin được truy xuất từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm; cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến được tái sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống...

TIN TỨC KHÁC
Share Facebook
Share Google
Hotline