Thông báo

SÁT HẠCH BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG KỂ TỪ NGÀY 01/05/2021

Ngày 15/10/2020
SÁT HẠCH BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG KỂ TỪ NGÀY 01/05/2021

SÁT HẠCH BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG

KỂ TỪ NGÀY 01/05/2021

   Căn cứ Quy chế Tổ chức kỳ Sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 1435/QĐ-SGTVT ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải TP. HCM).

  Theo Chương II- Công tác Tổ chức kỳ Sát hạch, Điều 3- Thời gian và hình thức thi Sát hạch. Kể từ ngày 01/05/2021 thi Sát hạch cấp GPLX sẽ có thêm phần thi Sát hạch lái xe Ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông thực hiện tại Trung tâm Sát hạch.

TIN TỨC KHÁC
Share Facebook
Share Google
Hotline