Thông báo

THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT

Ngày 02/11/2019
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT

THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT

      Theo thông tư 38/2019/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch cấp GPLX ( Sửa đổi mốt số điều của Thông tư 12).

        Một số quy định mới về chương trình đào tạo, cách tính lưu lượng trên một khóa học giảm, điều này sẽ tạo áp lực đối với các Trường trong công tác đào tạo.

THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
THÔNG BÁO VỀ THÔNG TƯ 38/2019/TT-BGTVT
TIN TỨC KHÁC
Share Facebook
Share Google
Hotline