Loading...
Thông Tin

SÁT HẠCH BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG KỂ TỪ NGÀY 01/05/2021

SÁT HẠCH BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG KỂ TỪ NGÀY 01/05/2021

SÁT HẠCH BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG

KỂ TỪ NGÀY 01/05/2021

   Căn cứ Quy chế Tổ chức kỳ Sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 1435/QĐ-SGTVT ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải TP. HCM).

  Theo Chương II- Công tác Tổ chức kỳ Sát hạch, Điều 3- Thời gian và hình thức thi Sát hạch. Kể từ ngày 01/05/2021 thi Sát hạch cấp GPLX sẽ có thêm phần thi Sát hạch lái xe Ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông thực hiện tại Trung tâm Sát hạch.

Tin tức liên quan Xem thêm

Tin mới
Năm 2024: CSGT chính thức được dừng xe kiểm tra trong những trường hợp nào?
Kinh nghiệm lái xe cho tài mới: 28 khẩu quyết cần nằm lòng
600 CÂU HỎI ÔN THI LÝ THUYẾT BẰNG B2 NĂM 2023 ĐỀ THAM KHẢO, BỘ ĐỀ 1