Loading...
Thông Tin

ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH

Trích Mục IV Bộ tiêu chí: Đối với hoạt động Đào tạo Sát hạch lái xe)

Tiêu chí 1: điều kiện về tiêm vắc-xin phòng Covid19

b) Học viên tham gia đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi thứ nhất sau 14 ngày; hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 có xác nhận của cơ quan y tế (hoặc theo hướng dẫn của Sở Y tế) đủ điều kiện tham gia hoạt động.

ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH

Kính gửi Qúy học viên

     Để chuẩn bị cho việc hoạt động Đào tạo và Sát hạch lái xe trở lại sau thời gian nghỉ dịch. 

     Trung Tâm Hoàng Gia xin gửi đến Qúi học viên những lưu ý như sau: 

     Căn cứ vào Quyết định 3324/QĐ-BCĐ của Uỷ Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh- Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Dịch Covid-19 ngày 15/09/2021

 (Trích Mục IV của Bộ Tiêu Chí: Đối với hoạt động Đào tạo Sát hạch lái xe)

- Tiêu chí 1: điều kiện về tiêm vắc-xin phòng Covid19

b) Học viên tham gia đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi thứ nhất sau 14 ngày; hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 có xác nhận của cơ quan y tế (hoặc theo hướng dẫn của Sở Y tế) đủ điều kiện tham gia hoạt động.

- Tiêu chí 2: Học viên được xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế.

- Tiêu chí 3: Thực hiện nguyên tắc 5k ( Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế)

     Kính mong Qúi học viên sẽ cùng Trung Tâm tuân thủ và thực hiện tốt những Qui định trong Bộ tiêu chí đề ra! 

      Cùng nhau chung tay đẩy lùi Covid-19

      Chân thành cám ơn  Qúi học viên 

ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH
ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH
ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH
ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH
ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH
ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH
ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH
ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH
ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH
ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH
ĐIỀU KIỆN HỌC VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH

Tin tức liên quan Xem thêm

Tin mới
Kinh nghiệm lái xe cho tài mới: 28 khẩu quyết cần nằm lòng
600 CÂU HỎI ÔN THI LÝ THUYẾT BẰNG B2 NĂM 2023 ĐỀ THAM KHẢO, BỘ ĐỀ 1
Kinh nghiệm tài xế cần biết, những vị trí mặc định cấm được vượt xe