Loading...
Thông Tin

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO LƯU KẾT QUẢ THI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO LƯU KẾT QUẢ THI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO LƯU KẾT QUẢ THI

Theo quy định tại mục 2 điều 8 Thông tư 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/04/2017 quy định:

     "Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng B2, C, D, E và giấy phép lái xe các hạng F phải được đào tạo tập trung tại cơ sở được phép đào tạo và phải được kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo. Trong thời hạn trên 01 (một) năm kể từ ngày cơ sở đào tạo kết thúc kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo, nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo thì phải đào tạo lại theo khóa học mới".

     Như vậy, Quý học viên PHẢI THI TỐT NGHIỆP trong vòng 1 NĂM kể từ ngày BẾ GIẢNG để được công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo. Nếu không thi tốt nghiệp trong vòng 1 năm thì Quý học viên phải đăng ký ghi danh mới lại từ đầu.

     Quý học viên lưu ý để không bị quá thời hạn!

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx

Tin tức liên quan Xem thêm

Tin mới
Kinh nghiệm lái xe cho tài mới: 28 khẩu quyết cần nằm lòng
600 CÂU HỎI ÔN THI LÝ THUYẾT BẰNG B2 NĂM 2023 ĐỀ THAM KHẢO, BỘ ĐỀ 1
Kinh nghiệm tài xế cần biết, những vị trí mặc định cấm được vượt xe